Verksamhet

Attention Gotland vill stödja Person som lever med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Vår verksamhet varierar som att påverka politiker, kvällar för personliga samtal och att få fram fakta om diagnoser.

Attention Gotland har även stödmedlemmar som kan vara skolor eller andra institutioner.

Träffpunkt Visby


Välkomna till Kupans träffpunkt i Visby.
Ungdomar från 16 år, vuxna med egen diagnos samt anhöriga.
Vi träffas en gång i månaden för att delge varandra erfarenheter och ny kunskap när det gäller egna och närståendes diagnoser.

Ingen anmälan alla är välkomna!

Plats: Kupan i Visby

Tid: 18-20

Träffar 2019

Tisdagen den 24 september
Tisdagen den 22 oktober
Tisdagen den 19 november
Tisdagen den 17 december

inger109

Ledare Inger Carlstedt
Telefon: 070-4026414

Bowling

Vi bowlar tillsammans på Uncel Joes i Visby
Alla åldrar är välkomna
Pris: 25 kr per tillfälle, betalas på plats

2018
Söndag 8 april
Söndag 6 maj
Söndag 3 juni

Anmäla till Inger via mail:

ims.spray.se@spray.se