«

»

feb 09

Träffpunkt Visby

Välkomna till Kupans träffpunkt i Visby.
Ungdomar från 16 år, vuxna med egen diagnos samt anhöriga.
Vi träffas en gång i månaden för att delge varandra erfarenheter och ny kunskap när det gäller egna och närståendes diagnoser.
Ingen anmälan alla är välkomna!

Datum under våren 2020:

18 februari,  24 mars och 21 april

Kl 18.00

Lämna ett svar