Aktuella Nyheter

Träffpunkt Visby

Välkomna till Kupans träffpunkt i Visby.
Ungdomar från 16 år, vuxna med egen diagnos samt anhöriga.
Vi träffas en gång i månaden för att delge varandra erfarenheter och ny kunskap när det gäller egna och närståendes diagnoser.
Ingen anmälan alla är välkomna!

Datum under hösten 2020:

25 Augusti, 22 September, 20 Oktober och 17 November

Kl 18.00

Lämna ett svar