«

»

feb 09

Träffpunkt Visby

Välkomna till Kupans träffpunkt i Visby.
Ungdomar från 16 år, vuxna med egen diagnos samt anhöriga.
Vi träffas en gång i månaden för att delge varandra erfarenheter och ny kunskap när det gäller egna och närståendes diagnoser.
Ingen anmälan alla är välkomna!

Datum under våren 2019:

Onsdag 20 februari
Onsdag 27 mars
Onsdag 24 april

Lämna ett svar