«

»

feb 09

Träffpunkt Visby

Välkomna till Kupans träffpunkt i Visby.
Ungdomar från 16 år, vuxna med egen diagnos samt anhöriga.
Vi träffas en gång i månaden för att delge varandra erfarenheter och ny kunskap när det gäller egna och närståendes diagnoser.
Ingen anmälan alla är välkomna!

Datum under hösten 2019:

Tisdagen den 24 september
Tisdagen den 22 oktober
Tisdagen den 19 november
Tisdagen den 17 december

Lämna ett svar