«

»

mar 25

Riksförbundet Attention

Föreningen Attention Gotland ingår i Riksförbundet Attention.

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.

Vi arbetar för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. Vi arbetar också för att anhöriga ska få ökat inflytande och avlastning. I vårt intressepolitiska program och i vår skolplattform kan du läsa mer om de frågor som vi driver.

Det är möjligt under Almedalsveckan att träffa Attentions personal här på Gotland.

Vill du läsa mer klicka på bilden för att komma till Attentions hemsida

Att riks

Lämna ett svar