Påverkan

Attention Gotland försöker att påverka politiker och sjukvård för att förbättra situationen för våra medlemmar. Om du har något du vill vi skall ta upp får du gärna höra av dig!

Vi har representanter i följande nämnder:
Socialnämnden
Yngve Lindell
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Yngve Lindell

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Inger Carlstedt
Ann-Christine Lindholm

Kultur och fritidsnämnden
Yngve Lindell

Samråd
Psykriatrin och Habiliteringen har regelbunda träffar för samråd. Deltagande på möten utses av styrelsen varje gång då ett möte är utlyst.

FUNKISAM Gotland
Ett nätverk med alla organisationer för funktionsnedsatta på Gotland.
– är en ideell organisation med ingående organisationer som dess medlemmar.
– för allas talan och är kontaktytan för sina medlemmar gentemot samhället.
– ingår med representation i Region Gotlands tillgänglighetsråd och samrådsgrupper.
– arbetar för gemensamma förmåner och avtal med näringsliv och andra aktörer.
– anordnar även gemensamma möten, träffar, utbildningar och aktiviteter.
Mikael Lindholm
Yngve Lindell

NSPH
Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.
– Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i vården, stödet och behandlingen.
– Huvudkravet är att våra medlemmar ska ha ett större inflytande över de beslut som fattas inom vård och stöd.
– NSPH har tio ordinarie medlemmar och två associerade medlemmar.

Här på Gotland nätverkar med olika organisationer för öka genomslagskraften att påverka vården för personer NPF diagnoser. Följande organisationer finns i ett löst nätverk på Gotland:
Attention Gotland
RSMH Gotland
Balans Gotland
Hjärnkoll
Frisk & Fri Gotland
Dyslexiförbundet Gotland
Asbergerförbundet Gotland