Hjälp till hjälp

Hjälp till självhjälp
Vi tror att varje människa med rätt stöd kan finna vägar i sina  svårigheter. Man kan inte säga till en människa som har brutit benet att den skall gå. Om personen däremot får ett par kryckor kan den personen själv gå framåt på ett annat sätt. Varje människa är suverän, kan kompensera , kan utvecklas och  finna olika lösningar för sitt liv. Då handlar det om att finna vilket stöd just du behöver, vilka strategier du kan använda dig av och vilka personer som kan vara dig till hjälp. Det kan vara nödvändigt att ta olika medicin för att orka finna vägar i livet.

Denna sida är ett axblock av det utbud av information på nätet. Vi har försökt att inrikta oss mot Gotland.

Om du anser att något fattas så hör av dig till oss!

Diagnoser NPF
När det gäller information om Diagnoser så förändras informationen och namnen på diagnoser. Vi rekommenderar att tala noggrant med din läkare som har gett dig en speciell diagnos. Ställ frågorna du har till Hen.

Några sidor om diagnoser:

Attention om diagnoser

Infotek beskriver olika diagnoser

Vårdguiden

Hjälpmedel och anpassning
Tipset att använda mobiltelefonen, en timstock och kankse en whiteboard har förändrat livet för en hel del. Det handlar ju om att själv finna den väg som fungerar för dig. Vi vill informera om några sidor som handlar hjälpmedel och anpassning

Attention Riks om hjälpmedel

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Habiliteringen Visby

Om du mår dåligt
Det kan hända att du mår dåligt, en anhörig som ser dig och förstår att du mår inte alls bra. Det behövas göra något.

PDF bild

Guide Psykisk ohälsa (Region Gotland)

Saga Gotland är en guide för informera dig vilka möjligheter som finns att få hjälp. Guiden är inriktad på ungdomar men kan vara till hjälp för även äldre människor.

Läs mer på Saga Gotland

Psykiatrin på Gotland

Ekonomi
En person med NPF diagnos kan bland annat svårt med sin impulskontroll och depression och därför kan pengarna rinna iväg och man förstår inte varför. Det skapar ofta skuld och man skäms för sina handlingar.

God man kan vara en hjälp så att man får bättre ekonomi men ofta ännu mer hjälp med att bevaka sin rätt.
Ett exempel: man skall betala vårdavgift när man kommer till vården. Just idag har du inte några pengar och får då en räkning som betalas. Det som händer att ofta missar man när man nått högkostnadsskyddet och betalar för mycket. Det kan även handla om att söka bostadsbidrag som innebär ekonomin förbättras och på så sätt minskar skulderna.
Du kan läsa mer och ansöka om God man  hos Överförmyndarnämnden i Visby.

Skuldsanering
När man hamnar i “skuldfällan” så är det ofta räntor och avgifter som gör att en skuld blir nästan omöjlig att återbetala. Det finns en möjlighet att söka skuldsanering.

Läs mer om skuldsanering hos Kronofogden.

Insolvens är en förening som kan hälpa dig om du har svårt med din ekonomi och många skulder. Det ka vara så att du betalar för mycket till kronofogden utifrån vad du har för inkomst.

Du kan du kontakta Insolvens

Funktionstillgång
Det är ju inte kört för att man lever med ett funktionshinder. Det kan bli funktionstillgång i ditt liv. Många artister har diagnoser och en hel del framgångsrika forskare lever med sin diagnos.

Här finns två exempel på sidor som räknar upp personer med  NPF Diagnoser och som använt den till att utvecklas.
Underbara ADHD, läs mer

Bokstavsfolk i fokus, läs mer