Bli medlem

Vill du också att vi ska ha en värld för alla? Bra, bli medlem du också, så hjälper du oss i vårt arbete för att alla med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver. Varje ny medlem ger oss större inflytande så vi kan göra mer. Du får även tillgång till en lokalförening som erbjuder en gemenskap, stöd och delta i aktiviteter samt vår medlemstidning.

Medlemsavgifter

  • Huvudmedlem 240 kr per kalenderår (måste ha fyllt 18 år)
  • Familjemedlem 60 kr per kalenderår (kan vara under 18 år, boende på samma adress som huvudmedlem)
  • Stödorganisationer 400 kr per kalenderår