Månatligt arkiv för februari 2019

feb 09

Träffpunkt Visby

Välkomna till Kupans träffpunkt i Visby. Ungdomar från 16 år, vuxna med egen diagnos samt anhöriga. Vi träffas en gång i månaden för att delge varandra erfarenheter och ny kunskap när det gäller egna och närståendes diagnoser. Ingen anmälan alla är välkomna! Datum under våren 2019: Onsdag 20 februari Onsdag 27 mars Onsdag 24 april